Ethanol en benzine

Koolstofkringloop

Planten en bomen zuiveren de lucht: ze halen koolstofdioxidy (CO2) uit de lucht en scheiden zuurstof (O2) uit, bio-ethanol wordt gewonnen uit het fermenteren van suikers uit gewassen als mais, tarwe, rogge, gerst en suikerbiet/-riet. Bij het verbranden van bio-ethanol komt deze koolstof weer vrij in de lucht en is de cirkel weer rond, CO2-neutraal dus, wat dus milieuvriendelijk is en de energietransitie ondersteunt... De overheid en andere partijen met (deels) dezelfde belangen maken het verhaal natuurlijk zo mooi mogelijk zonder ook de negatieve punten te belichten en zoals gebruikelijk slikt het gros van de bevolking dit als zoete koek. Als het te mooi lijkt om waar te zijn...

Energie uit biomassa wordt doorgaans aangemerkt als CO2-neutraal vanwege de korte koolstofkringloop, waarbij er volledig vanuitgegaan wordt dat een sluitende balans bestaat tussen uitstoot van CO2 bij verteren of verbranden van organisch materiaal en opname van CO2 bij de vorming ervan. Of het gebruik van biomassa als energiebron in de praktijk duurzaam is, hangt af van diverse voorwaarden. De voornaamste hiervan zijn een gegarandeerde heropname van de uitgestoten CO2 op korte termijn, geen berokkende schade aan de biodiversiteit en geen concurrentie met voedselproductie. Over in hoeverre aan deze voorwaarden wordt voldaan of voldaan kan worden, ontstaat dikwijls discussie. Daarnaast bestaan er zorgen rondom fijnstof dat kan vrijkomen bij verbranding van biomassa. Het is dus nog maar een grote vraag hoe CO2-neutraal bio-ethanol op langere termijn daadwerkelijk zal blijken.

Op WikiPedia is genoeg te lezen over bio-ethanol en verwante zaken. Zoals het volgende: Bio-ethanol wordt gezien als milieuvriendelijke oplossing en alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen (olieproducten). Nu weet ik dat aardolie niet aan bomen groeit maar heel lang geleden is ontstaan door fermentatie van planten en dieren, dus is aardolie ook milieuvriendelijk, toch?... We lezen verder De uitstoot van CO2 door voertuigen is bij gebruik van bio-ethanol minder dan bij gebruik van benzine. Echter, productie van bio-ethanol kost ook energie en veroorzaakt ook CO2, net zoveel als de winning van aardolie en de productie van benzine. Wetenschappers van onder andere Wageningen Universiteit zeggen: koolzaad en mais als biobrandstof zijn geen oplossing, omdat productie en transport bijna evenveel energie kosten als ze opbrengen. Ethanol gemaakt van plantaardige producten (biologische ethanol) is duur en bevat bovendien een aantal bijproducten die schadelijk voor de gezondheid zijn, waaronder fijnstof. Ethanol wordt ook gemaakt van aardolie (synthetische ethanol) is veel goedkoper en zuiverder. Tot zover de verwekking van ethanol.

Benzine met ethanol

Euro95 was de meest getankte benzine door motorrijders en zonder dat we het wisten, was het fabrikanten (sinds de jaren '90!) toegestaan om hierin maximaal 5% ethanol te mengen. Ook onder het nieuwe E5-label is er maximaal 5% ethanol aan toegevoegd maar dat hoeft dus niet, want alles tussen 0% en 5% is toegestaan. Ook voor het E10-label moet de brandstof 5,75% tot 10% ethanol bevatten. Dit maakt het vergelijken door de consument aan de pomp extra lastig want de hoeveelheid ethanol weet je niet. Nóg lastiger wordt het als ik je vertel dat er ook verschil zit tussen dezelfde soort benzine bij verschillende fabrikanten. Volgens de overheid en adviezen van laboratoria en andere "specialisten", is ieder voertuig vanaf bouwjaar 2000 geschikt om probleemloos op E10 te rijden. Een harde garantie dat er op langere termijn geen ethanol-gerelateerde schade ontstaat, wordt natuurlijk niet gegeven. Sowieso voldoende reden althans voor mij om hier zeer kritisch naar te kijken.

Voordelen van ethanol

Ethanol is een heel schone brandstof en stoot bij verbranding veel minder milieubelastende stoffen uit dan conventionele benzine.

Ethanol heeft een octaangetal van 112 waardoor E10-benzine een iets hoger octaangetal heeft (RON 96,7) dan de oude Euro95 (E5) en conventionele Euro95 (E0). Hoger octaangetal klinkt aantrekkelijk want hierop verloopt de verbranding in de motor gelijkmatiger, verkleint de kans op detonatie, loopt de motor iets koeler en kun je iets meer vermogen uit de motor halen (theoretisch).

Nadelen van ethanol

Ethanol bevat 30% minder energie waardoor bij dezelfde rijomstandigheden en rijstijl het benzineverbruik toeneemt, wat voor een deel door het brandstofsysteem (directe inspuiting of carburateur) automatisch wordt bijgesteld. Theoretisch zal een bijmenging van 10% ethanol (E10) leiden tot een ongeveer 2% hoger verbruik. Sinds het verdwijnen van Euro95 is er inmiddels genoeg praktijkervaring dat het verbruik toeneemt met 5-10%, met uitschieters naar 15%. Deze afwijking wordt niet alléén door de lagere energiewaarde van ethanol veroorzaakt.

Ethanol is sterk hygroscopisch, het trekt dus water aan en laat benzine sneller verouderen. Daarnaast zal bij langere stilstand (zoals de winterstop) de ethanol (deels) verdampen waarbij het water-ethanolmengsel een zure en extra corrosieve vloeistoflaag onderin je tank of carburateur vormt. Dit veroorzaakt roest in een stalen tank en zorgt voor vervuiling (sludge-/gom-/lakvorming) in het brandstofsysteem, filters, sproeiers & injectoren en bij carburateurs kunnen vlotternaalden verkleven waardoor deze gaan lekken. De kans op storingen wordt veel groter en leidt meestal tot extra slijtage, stilstand en kosten. Euro95 is al na 2 maanden verouderd en geeft vaak al problemen, bij E10 zal dat nog sneller zijn. Bovendien zakt het octaangetal naar mate de benzine ouder wordt.

Ethanol is corrosief en zal - vooral bij hoge druk en hoge temperaturen - een corrosie veroorzaken van bepaalde aluminiumlegeringen en vooral in het brandstofsysteem zoals de brandstofpompen en het aanzuigtraject tussen inspuitpunt en inlaatklep. Ook zal ethanol bepaalde rubbersoorten (brandstofleidingen, afdichtingen), kurken pakkingen en kunststoffen (polyester, fiberglass) aantasten. Ook bijzonder kwetsbaar zijn de eenlaags-brandstoftanks waar de ethanol sluipende lekkages kan veroorzaken.

Ethanol vergroot de kans op "Vapor Lock" omdat het de dampspanning van de brandstof verhoogt. Dit betekent een hogere kans op dampbellen in brandstofleidingen, de carburator of het injectiesysteem, waardoor een warme motor moeilijker of geheel niet meer wil starten, met name in de bergen door de lagere luchtdruk.

Additieven

Uiteraard bestaan er al heel lang verschillende vloeistoffen die aan de benzine in je tank toegevoegd kunnen worden, om de benzine te verrijken, te stabiliseren of een schoonmaakmiddel toevoegt dat het brandstofsysteem en de motor intern reinigt. Bezitters van een klassieke auto of motor zullen vaak een loodvervanger en stabilisator gebruiken. Veel motorrijders zullen vlak voor de winterstop een stabilisator toevoegen en - indien nodig - een cleaner dat eerdere vervuiling van brandstofresidu en verbrandingsresten verwijdert.

Als je al een tijdje E5- of E10-benzine tankt, weet je inmiddels dat de nadelige invloeden van ethanol het beste geneutraliseerd kunnen worden voordat er problemen ontstaan. Voorkómen is beter dan genezen, toch? Daarvoor is de "ethanol killer" ontwikkeld dat niet zoals de naam doet vermoeden de ethanol geheel onschadelijk maakt, maar de negatieve eigenschappen van ethanol vermindert. Dergelijke additieven zijn bijvoorbeeld Millers Oils Ethanol killer EPS 250ml en Putoline E10 Fuel Fighter 250ml, beiden kosten ongeveer €10,00. Met die van Millers kun je 40 liter benzine behandelen (dosering 6,25ml/liter) en met die van Putoline zelfs 250 liter (dosering 1ml/liter), al betwijfel ik of zo'n extreem verdunde verhouding überhaupt effect heeft aangezien de andere additieven van Putoline een dosering verlangen van 5 à 6ml/liter.

Ethanol-vrije benzine

Als je een beetje aandachtig hebt gelezen, kleven er genoeg nadelen van en twijfels over het gebruik van (bio-)ethanol in benzine. Toen de overgang naar E10 werd aangekondigd, heb ik heel veel gelezen over ethanol en hierna de keuze gemaakt om uitsluitend ethanolvrije benzine te tanken. Niet iedere Premium-benzine (Super 98) is echt vrij van ethanol dus om hierin duidelijkheid te verkrijgen, heb ik voornamelijk de veiligheidsbladen (safety data sheets) van diverse fabrikanten opgezocht. Hierin staat ook altijd de samenstelling van de benzine en dus ook of er wel of geen ethanol in zit. Helaas is niet ieder brandstofmerk hierin transparant.

Ethanolvrije benzine voor dagelijks gebruik;

Additieven voor de winterstop (3 ~ 4 maanden); Eventuele Octane Boosters ná de winterstop; Speciale benzine voor langdurige stilstand (4 ~ 60 maanden);

Kostenplaatje

Of je E10 tankt en daarbij ethanol-killer gebruikt of dat je uitsluitend de duurdere ethanolvrije Super98 tankt en geen killer nodig hebt, zal je uitgedrukt in geld er niet wakker van liggen. Ikzelf heb een aantal calculaties gemaakt met verschillende variabelen (jaarkilometrage, benzineprijzen en motorefficiëntie) en met de ethanolvrije benzine ben je eigenlijk altijd voordeliger uit, ruim 10 Euro per 1.000 km (benzineprijzen aug 2021, gemiddeld verbruik 1 op 15). Uit de calculaties zag ik overigens ook een redelijk gelijkblijvende verhouding tussen de kosten van de standaard Euro 95 E10 benzine en de kosten van de benodigde ethanol-killer, die 10:1 was. M.a.w. worden de brandstofkosten 10% hoger door de ethanol-killer.

Wat is wijsheid?

Vooropgesteld, dat is de vrijheid van meningsuiting en het maken van keuzes. Je laten voorlichten door specialisten is prima, maar als ik het gevoel krijg dat niet de hele waarheid wordt verteld (of wordt geacht het gewoon te slikken), ga ik zelf op onderzoek uit en zo word je pas echt wijs (en gewaarschuwd).

Biltse Motorrijders Vereniging
RPO Webdesign (© 2011)
--- KvK 54971616 ---

Deze website maakt gebruik van cookies, zie hiervoor onze Privacyverklaring.