Algemene Ledenvergadering - 16 februari 2012

Een bijzondere bijeenkomst waarbij het afgelopen jaar met al haar ups en downs wordt belicht en de leden hun akkoord kunnen geven over de uitgevoerde werkzaamheden en de genomen beslissingen van het bestuur. Ieder bestuurs- en commissielid geeft middels een verslag aan wat o.a. de behaalde resultaten zijn, welke knelpunten er eventueel nog bestaan en hoe men zèlf het afgelopen jaar heeft ervaren. Daarnaast worden de notulen van de voorgaande ALV doorgenomen en gelukkig ieder jaar ook weer goedgekeurd.

Ook vanavond hebben veel leden gehoor gegeven aan de oproep voor bijwonen van deze jaarlijkse vergadering en werd het Kleintje Qwibus goed gevuld met in totaal 47 clubleden. Blijkbaar heeft het bestuur haar verplichtingen en andere voorkomende taken wederom uitstekend uitgevoerd gezien de weinige vragen vanuit de leden. Bovendien was alles luid en duidelijk te horen door de electronische geluidsversterking wat niet alleen door de leden werd gewaardeerd, maar ook door het bestuur aangezien hun stembanden gespaard konden worden. De welbekende win-win-situatie.

Naast de gebruikelijke agendapunten was er reden voor een bijzonder afscheid van de redactieleden Tom & Donia Hazekamp. Zij hebben deze functie sinds de oprichting van de BMV altijd met veel plezier vervuld maar na 15 jaar knippen, plakken, typen, kopiëren, inbinden/nieten, vouwen en verzenden, gaan zij hun vrije tijd aan andere dingen besteden. Als dank voor hun trouwe dienst zijn zij vanavond uitgebreid in het zonnetje gezet en is het ere-lidmaatschap aan hen verleend. Onderstaand het krantenartikel uit De Weekkrant van 20 februari 2012.

DE BILT - Tom en Donia Hazekamp zijn ermee gestopt: vijftien jaar lang hebben ze de redactie voor het clubblad van de BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) verzorgd. Tijdens de jaarvergadering zijn de "Hazekampjes" gehuldigd. Bloemen en een oorkonde voor de scheidende redacteuren. Ook werden ze benoemd tot erelid. De jaarvergadering werd onlangs in café de Qwibus gehouden.

In 1997 zijn Tom en Donia begonnen met de redactie van het clubblad, in het begin was het allemaal met de hand. Knip- en plakwerk en thuis de boekjes allemaal samenstellen en vastnieten. Omdat de club steeds meer leden kreeg, waren het op een gegeven moment wel 125 boekjes die met de hand werden samengesteld.

De laatste jaren werd het boekje digitaal gemaakt en moesten Tom en Donia, de omschakeling maken van met de hand naar digitaal, een hele verandering, maar dat deden ze prima en de clubblaadjes vonden gretig aftrek bij de leden. Vorig jaar gaven Tom en Donia aan er na 15 jaar mee te willen stoppen. Het bestuur en de leden zijn Tom en Donia dankbaar voor hun jaarlijkse inspanningen.

Na 35 minuten was de vergadering officieel ten einde en kon de inschrijving voor de buitenland-4-daagse van start gaan. Ieder clublid had reeds begin februari een uitgebreide e-mail/brief ontvangen met daarin o.a. informatie over de bestemming, verzorgingsniveau en kosten. Het "vakantieteam" Martin & René had goed hun huiswerk hiertoe gedaan aangezien er binnen no-time maar liefst 43 leden zich hadden verzekerd van een plek. Alle deelnemers worden t.z.t. voorzien van relevante informatie en GPS-routes.

Biltse Motorrijders Vereniging
RPO Webdesign (© 2011)
--- KvK 54971616 ---

Deze website maakt gebruik van cookies, zie hiervoor onze Privacyverklaring.