Algemene Ledenvergadering - 12 februari 2013

Een bijzondere bijeenkomst waarbij het afgelopen jaar met al haar ups en downs wordt belicht en de leden hun akkoord kunnen geven over de uitgevoerde werkzaamheden en de genomen beslissingen van het bestuur. Ieder bestuurs- en commissielid geeft middels een verslag aan wat o.a. de behaalde resultaten zijn, welke knelpunten er eventueel nog bestaan en hoe men zèlf het afgelopen jaar heeft ervaren. Daarnaast worden de notulen van de voorgaande ALV doorgenomen en gelukkig ieder jaar ook weer goedgekeurd.

Ook vanavond hebben veel leden gehoor gegeven aan de oproep voor bijwonen van deze jaarlijkse vergadering en werd het Kleintje Qwibus goed gevuld. Blijkbaar heeft het bestuur haar verplichtingen en andere voorkomende taken wederom uitstekend uitgevoerd gezien de weinige vragen vanuit de leden. Met een aantal bestuurs- en commissieverslagen en een probleemloos goedgekeurd bank- en kasboek, kon ook de rest van de agenda vlot worden afgewikkeld.

Het zwaarst wegende agendapunt is natuurlijk het kiezen van een nieuwe voorzitter en afhankelijk van de uitslag wellicht ook nog het kiezen van een nieuwe secretaris. Voor de functie van voorzitter kon er gekozen worden uit drie kandidaten: René van Oyen (secretaris), Johan van Rootselaar en Ard van den Berg. Alle drie heel verschillende personen en dito karakters, maar die ook heel capabel zijn om deze mooie vereniging te besturen. Voor de mooie en veelzijdige functie van secretaris had helaas niemand zich kandidaat gesteld...

Iedere kandidaat kreeg de gelegenheid zich bij de aanwezige leden te profileren: René maakte daarvan geen gebruik (sinds 2006 secretaris dus wie kent hem nou nóg niet?), Johan deed dat wel en las voor uit eigen werk en Ard deed het improviserend kort. Jos had stembiljetten vervaardigd zodat de aanwezigen op multiple choice-achtige wijze hun stem konden uitbrengen en een kwartiertje later waren alle stemmen verzameld en kon er geteld worden. Met een overgrote meerderheid van stemmen is als nieuwe voorzitter gekozen: Ard van den Berg. Gefeliciteerd! De laatste officiële taak die Jos kan uitvoeren: het overhandigen van de voorzittershamer met bijbehorende speech.

Deze uitslag betekent dus ook meteen dat René in zijn huidige bestuursfunctie blijft zitten, mits hij zich herkiesbaar stelt. In het andere geval zal er alsnog een nieuwe secretaris gekozen moeten worden uit kandidaten, die er niet zijn... Dilemma?... Gelukkig dit jaar niet want René heeft zich herkiesbaar gesteld en blijft dus tot grote tevredenheid van de leden, de functie van bestuurssecretaris bekleden. Bedankt!

Tijdens het laatste agendapunt - de Rondvraag - neemt René het woord en nemen wij dus afscheid van verenigingsmens in hart en nieren, Jos Westendorp. Hij begon zijn BMV-bestuurscarrière in 1998 als secretaris (opvolging van Ron van Dam) en werd in 2006 tot voorzitter gekozen (opvolging van Klaas Gianotten). Na in totaal 15 jaar zeer actief en betrokken te zijn geweest, is het tijd voor een andere verdeling van tijd en interesse, hoewel het motorrijden natuurlijk hoog op het lijstje blijft staan. Als dank voor zijn trouwe dienst is hij vanavond uitgebreid in het zonnetje gezet en is hij tot ere-lid benoemd oftewel BMV-lid voor het leven waarbij het beroemde zilveren BMV-speldje hem werd opgespeld. Ja Jos, uit het bestuur betekent natuurlijk niet uit het hart en met deze benoeming kom je niet meer van ons af! Heheheh... Lees Jos' zijn dankwoord op het Prikbord...

Biltse Motorrijders Vereniging
RPO Webdesign (© 2011)
--- KvK 54971616 ---

Deze website maakt gebruik van cookies, zie hiervoor onze Privacyverklaring.