- - - klik op logo voor menu - - -

Lidmaatschap

Stap 1: Veel voor weinig

Het BMV-lidmaatschap staat garant voor gezelligheid, betrokkenheid en vriendschap, toertochten, bijeenkomsten en overige activiteiten. Of je nu een motor bestuurt, alleen achterop zit of misschien zelfs helemaal nooit meerijdt, iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden voor het lidmaatschap.

Op de Algemene Leden Vergadering (zondag 11 februari 2024) wordt door het bestuur de contributie voor het kalenderjaar 2024 ter stemming gebracht. Na een meerderheid van stemmen geldt;

Een gezinslidmaatschap is alleen mogelijk wanneer er op hetzelfde woonadres reeds een hoofdlidmaatschap is verleend.

Stap 2: Proefrit

Het rijden van een toertocht in clubverband vraagt veel meer aandacht en energie van je, dan wanneer je zelfstandig een toertje maakt. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen - voor zowel onszelf als andere verkeersdeelnemers - hanteren wij de Eigen Verklaring en de Regels Rijden in Groepsverband. Deze beide documenten zijn dusdanig belangrijk dat ieder die aan onze clubritten deelneemt hiervan kennis moet hebben genomen!

Uiteraard kun je als introducee een keer aan een clubrit deelnemen, de geur van warme olie en verstookte benzine opsnuiven en alvast een beetje kennis maken met de leden om de sfeer te proeven, geheel kostenloos en vrijblijvend. En als je aan het eind van die dag nog niet helemaal overtuigd bent, ben je ook een tweede clubrit welkom. Meld je hiervoor aan bij de secretaris via het contactformulier of kom gewoon op een clubritdag naar het startpunt (Café / Tapas-bar / Restaurant BU!TEN, Hessenweg 174, 3731 JN De Bilt (030 - 268 03 31)) en meld je aan voor de proefrit bij een bestuurslid.

Stap 3: Lid worden

Makkelijker kunnen wij het je niet maken middels dit formulier: vul het in en druk op de verzendknop (je gegevens worden beveiligd verzonden). Jouw aanmelding wordt rechtstreeks naar onze secretaris verstuurd (tevens ontvang je hiervan een kopie per e-mail) die jouw gegevens verwerkt in de administratie en hierna contact met jou opneemt.

Ja! Ik wil graag BMV-lid worden...


Voorletters + achternaam

Roepnaam
M / V
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)


Straatnaam + huisnummer

Postcode + woonplaats


Telefoon (thuis)

Telefoon (mobiel)


E-mailadres


Ondergetekende heeft het bovenstaande naar waarheid ingevuld.
Ondergetekende is accoord met Stap 4: Betaling van contributie en Opzegging.
Ondergetekende heeft kennis genomen van de Eigen verklaring.
Ondergetekende heeft kennis genomen van de Regels Rijden in Groepsverband.


Ook kun je eventueel gebruik maken van het contactformulier. Een andere mogelijkheid is om tijdens een clubritdag, je te melden bij de secretaris of bij een ander bestuurslid, die voor de administratieve afhandelingen zorg draagt. Eventueel kun je ook zelf alvast het document Lidmaatschap van deze website downloaden, uitprinten en invullen. Vervolgens overhandig je dit formulier aan de secretaris of ander bestuurslid.

Stap 4: Betaling van contributie

Wanneer je lid wordt in het laatste kwartaal (oktober t/m december), ben je vrijgesteld van contributie voor datzelfde kalenderjaar. In het jaar daarop ben je wél contributieplichtig.

Voor ieder lid geldt, dat de contributie in het eerste kwartaal (dus uiterlijk 31 maart) overgemaakt moet worden op bankrekeningnummer NL81 RABO 0378 3714 44 t.n.v. Biltse Motorrijders Vereniging - De Bilt o.v.v. Contributie jaar + je naam. De betaling dien je zelf te regelen via electronisch bankieren of bij je bankkantoor hiertoe opdracht te geven, bijvoorbeeld via een machtiging. Indien er iets onduidelijk is, kun je uiteraard contact opnemen met onze penningmeester.

Niet betaald?

Ondanks een riante betalingstermijn en een geheugensteuntje wat via een mailing of brief is verstuurd, vergeet iedereen wel eens iets te doen, dat is menselijk. Je denkt gewoon betaald te hebben terwijl dit toch niet zo blijkt te zijn. Of minder handig, je hebt wel betaald maar naar een verkeerd rekeningnummer... Hoe dan ook, je bent altijd zelf verantwoordelijk voor een correcte betaling en daarom hanteren wij de volgende herinneringsprocedure;

- medio april ontvang je van de penningmeester per brief een betalingsverzoek voor de contributie vermeerderd met een boete van € 2,50 (ter dekking van de administratieve kosten), wat voor 1 mei overgemaakt dient te zijn,
- middels het eerste bankafschrift van mei wordt gecontroleerd of je betaling ontvangen is,
- wanneer jouw contributie niet is ontvangen, wordt per 1 mei het lidmaatschap beëindigd.

Opzegging

Clubleden die hun lidmaatschap voor het volgende jaar willen beëindigen, dienen dit schriftelijk (per e-mail of via het contactformulier) en uiterlijk op 30 november van het huidige kalenderjaar kenbaar te maken bij de secretaris. Er wordt geen restitutie op de betaalde contributie verleend en leden die hebben opgezegd, blijven officieel tot het jaareinde nog lid. Op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar worden de ontvangen opzeggingen definitief en verwerkt in de ledenadministratie.

Biltse Motorrijders Vereniging
RPO Webdesign (© 2011)
--- KvK 54971616 ---

Deze website maakt gebruik van cookies, zie hiervoor onze Privacyverklaring.